.
.

Polityka prywatności

Biurowe Artykuły.pl

Polityka prywatności

1. Biurowe Artykuły.pl, będący administratorem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.biuroweartykuly.pl, szanuje prywatność swoich Klientów i dochowuje wszelkiej staranności w celu ochrony i zabezpieczenia ich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Sklep zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, jak również przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.

2. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez użytkowników są wykorzystywane w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby świadczonych usług, fakturowania ich oraz realizacji zamówień, w wyniku dodatkowej akceptacji użytkowników mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, ponadto są anonimowo zbierane do celów statystycznych.

3. Administratorem bazy danych osobowych zawierającej dane klientów dokonujących zakupów w sklepie jest Biurowe Artykuły.pl Norbert Pieścik z siedzibą przy ul. Osobowickiej 126, 51-004 Wrocław, legitymująca się numerami NIP 894-109-21-22, REGON 932694751.

4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usługi, umożliwienia złożenia zamówienia i jego realizacji, jak również w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

5. Dostęp do danych osobowych mają Administrator, pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do celów realizacji zamówienia, podmiot obsługujący elektroniczny system płatności, którym jest: Dotpay, przewoźnik pocztowy, kurier.

6. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub adres do wysyłki składającego zamówienie. Ponadto w niektórych sytuacjach ADO może zbierać również adres IP.

7. Sklep korzysta z plików „cookies” w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych, w szczególności w celu umożliwienia prawidłowego skonstruowania zamówienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sklepu („Koszyk”). Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail super@biuroweartykuly.pl

9. Z wyłączeniem sytuacji prawem przewidzianych, dane Użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim.